مهندسی بهداشت محیط شناسایی، ارزیابی و اصلاح معضلات زیست محیطی است که تاثیر محسوسی بر بهداشت عمومی دارند.

مهندس بهداشت محیط به شناسایی و رفع مشکلات مربوط به بهداشت مواد غذایی، بهداشت آب آشامیدنی، دفع زباله ها، بهداشت اماکن عمومی از جمله مدارس، بیمارستان ها، روستاها و ...، مبارزه با حشرات و ناقلین بیماری، بهداشت هوا و محیط زیست و ... می پردازد.

" وظایف مهندس بهداشت محیط " 

مهندس بهداشت محیط با توجه به محیطی که در آن کار می کند، وظایف خاصی دارد که عبارتند از :

* بررسی و کنترل آب آشامیدنی، تفسیر و به کارگیری نتایج آزمایش های کیفیت آب.

* بررسی و کنترل انواع فاضلاب، زباله ها، آلوده کننده های هوا و ... همراه با برنامه ریزی برای رفع آنها.

* بازدید و بررسی وضعیت بهداشتی مراکز و اماکن عمومی مانند مدارس و مراکز آموزشی، رستوران ها و مراکز تهیه غذا، بیمارستان ها، آزمایشگاه ها، ورزشگاه ها، پارک ها و ...

* همکاری در شناسایی و کنترل طغیان بیماری ها و همه گیری ها.

* نظارت بر اجرای سیاست های کشوری و منطقه ای بهداشت محیط.

* مشارکت در تهیه گزارش های ارزیابی اثرات زیست محیطی.

* مشارکت در تهیه گزارش های پیوست سلامت.

* نظارت و اقدام در زمینه مسائل بهداشتی و حفاظتی بخش پرتوهای یون ساز مانند مراکز پرتوپزشکی

 


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0