مدیریت پیشگیری وکنترل بیماریهای غیرواگیروعوامل خطرمرتبط

     Prevention and Control Management  Non-communicable Diseases  and the Related risk Factors

  چشم انداز :

  دورنمای این مدیریت، کاهش قابل پیشگیری و قابل اجتناب ابتلا، مرگ و میر و ناتوانی ناشی از بیماریهای غیر واگیر می باشد.
  کلیات:
  90%مرگ ومیرو80%باربیماریهاناشی ازبیماریهای غیرواگیر،سوانح وحوادث وشرایط روحی عصبی می باشد.علت بیش از82% مرگ ومیربیماریهای غیرواگیرناشی از :1-بیماری های قلبی عروقی2-سرطان ها3-دیابت4-بیماری های مزمن تنفسی وآسم  می باشد.

  این چهاربیماری چهار عامل خطررفتاری مشترک دارندکه عبارتنداز1-تغذیه ناسالم2-تحرک فیزیکی ناکافی3-مصرف دخانیات4-مصرف الکل

  وچهارعامل خطرمتابولیک که عبارتنداز:1-فشارخون بالا 2-قندخون بالا  3-چربی خون بالا     4-اضافه وزن وچاقی  وآلودگی هوابه عنوان عامل خطرمحیطی                                                                                                                         5*5                

  ادارات مختلف بیماری های غیرواگیرعبارتنداز:

  1-اداره پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی عروقی2-اداره پیشگیری و کنترل بیماری های غدد و متابولیک 3-اداره پیشگیری و کنترل سرطان4-اداره پیشگیری و کنترل بیماری های مزمن تنفسی (آسم وCOPD )5- اداره پیشگیری ازبیماری های ژنتیک6-اداره پیشگیری و کنترل بیماری های استخوانی – مفصلی7-اداره پیشگیری از نابینایی و سلامت چشم8-اداره پیشگیری از حوادث9-اداره سلامت گوش و شنوایی10- اداره مراقبت عوامل خطر11-اداره عوامل خطر و دبیرخانه ماده الحاقی48

  هدف اصلی مدیریت بیماری های غیرواگیرکاهش25%مرگ ومیر زودرس ناشی از4بیماری اصلی غیرواگیرتاسال2025می باشد.(مرگ های 69-30سال به عنوان زودرس شناخته می شوند.)

                                                             25*25             

  پیشگیری:

  تشخیص زودرس ودرمان به موقع شرط اصلی موفقیت دررسیدن به اهداف برنامه هامی باشد.مراقبت عوامل خطردرکل جامعه کلیدرسیدن به این مهم است

    1-  اداره پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی عروقی:

  - برنامه کشوری پیشگیری و کنترل فشارخون بالا

  - برنامه كشوري جامع پيشگيري و كنترل بيماري قلبي عروقي (بيماري عروق كرونرو بررسی ریسک خطر10ساله )

  - طرح توانبخشي قلبي در بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونر

  - برنامه نظام ثبت سكته هاي قلبي

  - برنامه ملي ارتقاي فعاليت بدني

  -برنامه آموزش ضمن خدمت كاركنان دولتي ومردم

  2- اداره پیشگیری و کنترل بیماری های غدد و متابولیک:

  پیشگیری از بیماری های غدد و متابولیک یکی از ادارات دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر است که مسئولیت طراحی و اجرای برنامه های کشوری پیشگیری و کنترل بیماری دیابت و برنامه غربالگری بیماری کم کاری تیرویید نوزادان را بر  عهده داشته است. سومین برنامه این اداره تحت عنوان برنامه کشوری مدیریت مشکلات تیروییدی در زنان باردار در حال طراحی می باشد.   

  3-اداره پیشگیری و کنترل سرطان:

  -برنامه نظام ثبت سرطان مبتنی برجمعیت

  - برنامه آموزش ضمن خدمت كاركنان دولتي ومردم

  -غربالگری وارزیابی اولیه درسرطان های پستان ،دهانه رحم وروده بزرگ

  4- اداره پیشگیری ازبیماری های ژنتیک:

  -برنامه پیشگری ومراقبت تالاسمی ماژوروآنمی سیکل سل

  -برنامه پیشگیری ومراقبت فنیل کتونوری نوزادی

  -برنامه ژنتیک اجتماعی

  - برنامه آموزش ضمن خدمت كاركنان ومردم


                     سند غیرواگیر ویراست دوم تیرماه1400


                      6.0.3.0
                      گروه دورانV6.0.3.0